Eläkeläiset

Eläkeläisenä saat alennuksen kaukoliikenteessä peruslipusta, säästölipusta ja sarjalipuista.
 

Osta tästä alennushintaiset lippusi!

Lisää opiskelija, lapsi, eläkeläinen...

 

-20 %


Kaukoliikenteessä yli 65-vuotiaat sekä alle 65-vuotiaat eläkeläiset saavat alennusta peruslipusta, säästölipusta sekä 10 ja 30 matkan sarjalipuista.

 

-50 %


VR:n lähiliikenteen junissa saat 50 % eläkeläisalennusta kertalipusta ja 10 matkan sarjalipusta.

 

Eläkeläisalennus

Eläkeläislipulla voivat matkustaa yli 65-vuotiaat sekä alle 65-vuotiaat eläkeläiset seuraavin ehdoin:

Yli 65-vuotiaat

  • Junassa esitettävä poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti.

Alle 65-vuotiaat eläkeläiset

  • Alennuksen saavat Kelan tai työeläkejärjestelmän mukaiseen eläkkeeseen oikeutetut (Suomessa myönnetyt eläkkeet)

  • Alennukseen oikeutetun tulee esittää junassa VR-E-kortti, kuvallinen Kela-kortti jossa tunnus eläkkeensaaja, kuvaton Kansaneläkkeensaajan kortti tai Kelan antama kirjallinen todistus kansaneläkkeen saamisesta tai työeläkeyhtiön myöntämä Työeläkekortti tai eläkepäätös.

  • Alennusoikeuden voi osoittaa myös Kansaneläkelaitoksen ulkomaan yksiköstä saadulla todistuksella, josta ilmenee, että asiakas saa eläkettä muusta Euroopan maasta (huom. Kelan ulkomaan yksikkö ei enää jaa uusia todistuksia).

Huom. osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläke ei oikeuta eläkeläisalennukseen.

Alennuskorttien voimassaolo

Muistathan, että alennukseen oikeuttavan kortin tulee olla voimassa koko matkan ajan. Jos kortin voimassaoloaika päättyy matkan aikana, junassa on ostettava täysihintainen lippu.

Henkilöllisyyden todistaminen

Junissa kelpaa poliisiviranomaisen myöntämä todistus henkilöllisyydestä. Todistuksena kelpaa henkilökortti, passi tai ajokortti (ml. mobiiliajokortti).