VR Autonkuljetusehdot

1.1.2013

Yleistä

VR kuljettaa matkustajaliikenteen aikatauluissa mainituissa junissa

  • ajokuntoisia henkilö-, farmari- ja pakettiautoja
  • em. kulkuneuvoihin kytkettyjä perävaunuja, jotka mittojen mukaan soveltuvat autovaunukuljetukseen
  • moottoripyöriä ja muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja.

Autonkuljetusvaunut ja ajosillat on suunniteltu normaaleille tehdasvalmisteisille autoille.

Autonkuljetuspalveluita ovat:

  • AutoJuna-paketit, jotka sisältävät auton kuljetuksen, autonkuljettajan ja matkustajien (1-5 henkilöä) matkat ja makuupaikat (enintään 3 hyttiä).
  • Pelkät autonkuljetukset, jolloin junassa kuljetetaan vain auto.

Jos autoa ei voida kuljettaa matkustajien kanssa samassa junassa, se kuljetetaan enintään 5 vrk aikaisemmin tai myöhemmin määräasemalle Autojuna-paketin ehtojen mukaisesti.

Autossa, sen kattotelineellä ja perävaunussa saa kuljetuksen aikana olla kiinteiden laitteiden lisäksi matkustajien matkatavarat. Kuljetettavan auton kattokuormana saa kuljettaa alla mainittujen mittarajoitusten mukaisesti vain suksia, matkalaukkuja tai -kasseja, jotka on kiinnitetty asianmukaisesti taakka- tai kattotelineeseen ja suojattu sään vaikutuksilta, katoamiselta ja vahingoittumiselta. Autovaunussa kuljetettavan auton kuljetustelineessä ei saa kuljettaa kanootteja, polkupyöriä tai muita kookkaita esineitä.

Kuljettajan ja matkustajien oleskelu autossa tai muuten autonkuljetusvaunussa on ehdottomasti kielletty vaihtotyön ja kuljetuksen aikana.

Paino- ja mittarajoitukset

Autonkuljetukseen käytettäviä autovaunuja on kahdenlaisia, joko täysin katettuja tai osittain katettuja.

Osittain katetun autovaunun alakertaan kuormattavan auton korkeus kattoteline ja -kuorma mukaan laskettuna voi olla enintään 1,65 m ja täysin katetussa autovaunussa 1,84 m.

Osittain katetun autovaunun avoimelle ylätasolle kuormattavan auton sekä mahdollisen kattotelineen ja kuorman kokonaiskorkeus voi olla sijoituspaikasta riippuen enintään 2.05 m, 2,30 m tai 2,60 m ja täysin katetussa autovaunussa enintään 2.04 m. Viimeksi mainitussa vaunussa on huomioitava ylätason katon kapeneva muoto, joten

  • 2.04 m korkea auto voi olla katonrajassa enintään 1.70 m leveä
  • enintään 1.84 m korkea auto voi olla vastaavasti katonrajassa sallitun maksimileveyden mukaan 2.20 m.

Katon muoto rajoittaa selvästi tiettyjen kookkaampien pakettiautojen kuljetusmahdollisuuksia, koska tilan kapeus estää sivuovien avaamisen eikä autoon sisälle ja siitä ulos kulkeminen ole normaalilla tavalla mahdollista.

Täysin katetussa autonkuljetusvaunussa auton kokonaispaino kuormineen saa olla enintään 3 000 kg, eikä akseli- tai telipaino saa ylittää 2 000 kg tai osittain katetussa autovaunussa kokonaispaino saa olla enintään 2 500 kg, eikä akseli- tai telipaino saa ylittää 1 400 kg.

Auton leveys kuormineen saa olla enintään 2.20 m ja pituus kuormineen enintään 5.05 m. Jos auton pituus kiinteine ulokkeineen ylittää tämän mitan, tulee varata kaksi autopaikkaa.

Auton pyörävastuksen korkeusvaatimus on 15 cm pyörien etu- ja takapuolella.

Asuntoperävaunun enimmäismitat ovat: pituus vetoaisoineen 7.50 m, leveys 2.20 m ja korkeus antennit ja muut katon yläpuolelle nousevat osat mukaan laskien 2.60 m. Kokonaispaino saa olla enintään 1 400 kg.

Tavarankuljetusperävaunun enimmäismitat kuormineen ovat: pituus 5.00 m ja leveys 2.20 m. Pienin enimmäiskorkeus on 1.60 m (osittain katetun autovaunun alakerta). Paino kuormineen saa olla enintään 1 400 kg.

Matkustaja vastaa siitä, että hän tilausta tehdessään antaa oikeat paino- ja mittatiedot.

VR:llä on oikeus tarvittaessa turvallisuussyistä tarkastaa kuljetettavan pakettiauton tai kuomullisen perävaunun tavarankuormaus tavaratilasta.

Varaaminen ja maksaminen

AutoJuna-paketin voi ostaa tai varata aseman lipunmyynnistä, VR Asiakaspalvelusta, VR Verkkokaupasta tai matkatoimistosta varausehtojen mukaisesti. Pelkän autopaikan voi ostaa tai varata aseman lipunmyynnistä tai VR Asiakaspalvelusta.

Kaikki ennakkoon tehdyt varaukset on maksettava 24 tunnin kuluessa varauksesta. Mikäli junan lähtöön on 24 tuntia tai vähemmän, maksetaan Autojuna-paketti tai autopaikka heti.

Varausta tehdessään asiakkaan on auton paino- ja mittatietojen lisäksi ilmoitettava mahdollisesta kattoboksista tai kattokuormasta ja muusta auton ulkopuolella kuljetettavasta matkatavarasta.

Automerkin vaatimista poikkeavista kuormausvaatimuksista on myös ilmoitettava varsinkin talviaikaan tapahtuvissa autonkuljetuksissa.

Perävaunulle varataan aina oma autopaikka.

Muutos- ja peruutusehdot

Autojuna-paketin voi muuttaa tai peruuttaa 7 vuorokautta ennen junan lähtöä. Muutoksesta tai peruutuksesta peritään muutos- tai peruutuskuluina www.vr.fi- sivuilla ilmoitettu prosenttimäärä Autojuna-paketin hinnasta.

Kuormaus ja purkaminen

Auton kuormaamisen junaan ja purkamisen junasta voi suorittaa kuljettaja tai jos tilaushetkellä on niin sovittu, kuormauksen voi jättää VR:n tehtäväksi.
Jos asiakas jättää auton Tampereen autolastauspaikalle odottamaan lastausta, on asiakkaan haettava pysäköintilupa laituritoimistosta (asemarakennuksen eteläpääty). Pysäköintilupa on sijoitettava tuulilasiin näkyvälle paikalle. 

Maavaraltaan normaalia matalammat autot, moottoripyörät sekä muut moottoriajoneuvot, sekä auton ja perävaunun yhdistelmän kuormaa junaan ja purkaa junasta aina sen kuljettaja. VR voi kieltäytyä kuormaamasta ja purkamasta sellaista autoa, jonka leveys katonrajassa suhteessa korkeuteen estää autoon sisälle ja autosta ulos kulkemisen normaalisti.

Junaan kuormattavien autojen tulee olla kuormauspaikalla viimeistään autonkuljetuslippuun merkittyyn aikaan. Kuormausajan jälkeen tulleita autoja ei enää kuormata. Kuljetuksen ajaksi auto on lukittava ja raitisilmatuulettimet suljettava.

Autonkuljetuslipun merkinnät eivät tarkoita tiettyä paikkaa, vaan vahvistavat auton tarvitseman tilan riittävyyden.

Jos autopaikkavarauksen yhteydessä on sovittu, että VR kuormaa auton, se on toimitettava lähtöpäivänä hyvissä ajoin ennen kuormausajan alkua sitä varten merkitylle pysäköintipaikalle ja auton avaimet on jätettävä lähtöaseman lipunmyyntiin tai asemapalveluun, Pasilassa kuormauspaikalle. Tällöin VR kuormaa auton junaan ja huolehtii auton avaimet määräasemalle, missä ne voi noutaa perille saapumisen jälkeen lipunmyynnistä tai asemapalvelusta. Auton lohkolämmittimen kytkemiestä verkkoon ennen kuljetusta, kuljetuksen aikana ja/tai kuljetuksen jälkeen on tarvittaessa sovittava avainten jätön yhteydessä.

Määräasemalla auton kuljettajan on mentävä viipymättä autojen purkauspaikalle.

Jos auto on talviaikana kuormattu autonkuljetusvaunun ulkotilaan, tulee asiakkaan tarkistaa ennen moottorin käynnistystä, että moottoritilassa ei ole lunta tai jäätä.

Vastuut

Kun VR huolehtii auton kuormaamisen junaan ja purkamisen junasta, VR:n vastuu autosta alkaa sen kuormauksesta ja päättyy, kun auto on purettu vaunusta asianmukaiselle säilytyspaikalle. Kun asiakas itse kuormaa auton junaan ja purkaa junasta, VR vastaa vain auton kuljetuksesta.

Matkustaja vastaa tavara- ja taakkatelineissä olevien kuljetusboksien ja tavaroiden kiinnityksestä sekä niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. VR ei vastaa kuljetuksen aikana huonon kiinnityksen tai pakkauksen vuoksi kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista.

VR ei korvaa vahinkoja, jotka lumi tai jää aiheuttaa auton moottorille käynnistyksen yhteydessä.

Mikäli kuljetettavaksi tuodaan olennaisesti erilainen auto tai perävaunu kuin VR:lle on ilmoitettu, VR voi kieltäytyä kuljetuksesta.

VR ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat matkustajan antamista vääristä auton tiedoista.

VR ei ole vastuussa, mikäli autoa ei voida kuormata VR:stä riippumattomasta syystä.

Auton säilytys aseman pysäköintialueella tapahtuu aina asiakkaan omalla vastuulla.

Jos on aihetta epäillä, että kuljetuksen aikana on tullut vaurioita kuljetettavaan ajoneuvoon tai sen ulkopuolisiin varusteisiin, siitä on ilmoitettava VR:n henkilökunnalle heti ennen purkauspaikalta poistumista.

Autonkuljetusehtojen voimassaolo

Nämä autonkuljetusehdot tulevat voimaan 1.1.2013 VR Matkustajaliikenteen Kuljetusehtojen liitteenä ja ovat voimassa toistaiseksi.

VR Matkustajaliikenteen Autonkuljetusehdot on saatavissa palveluasemien lipunmyynneistä, R-kioskeista, junalippuja myyvistä matkatoimistoista ja Internet-osoitteesta vr.fi.

VR varaa oikeuden muuttaa näitä autonkuljetusehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan ja uusitut ehdot julkaistaan VR:n Internet-sivuilla.