|

Expresståg - de traditionella blå tågen

Expresstågen är de traditionella, av blå vagnar bestående tågen, som trafikerar långa avstånd och sträckor mellan tätorter i södra Finland. Tillsammans med InterCity-tågen bildar de basutbudet inom VR:s tågtrafik.


Expresstågen erbjuder resenärerna service, som planerats utgående från olika resandekategoriers behov.

På den här sidan

Servicen »
Materiel »

Servicen på expresstågen:

Service
Ecoklass
restaurangtjänster*
service för rörelsehindrade*
PC-uttag
allergikerplatser
platser för sällskapsdjur
transport av resgods
transport av barnvagn/cykel i resgodsavdelningen

*Bildsymbolerna i tidtabellerna anger på vilka expresståg servicen i fråga erbjuds.

På ritningen nedan ser du hur servicen är belägen i expresståget. Genom att klicka på en vagn kommer du till vagnsbeskrivningen för just den vagnen.

Ecoklass+sällskapsdjur Ecoklass+resgodsvagn Restaurangvagn Ecoklass Ecoklass

Materiel

Vid planeringen av de blå vagnarna har man beaktat olika resandekategoriers behov. Expresstågens topphastighet är 140-160 km/h och avståndet mellan stationerna 50-100 kilometer.

Tågen har utmärkts med bokstaven P i tidtabellerna.