|

Helsingfors-Uleåborg-Helsingfors: Biltågens tidtabeller

Biltågen kör mellan Helsingfors och Uleåborg enligt tidtabellerna nedan.

Gäller 4.6.-12.8.2012

Förbindelsesträcka Avgång Ankomst Tåg Lastningstid
Helsingfors-Uleåborg
21.52
7.45
273 20.50-21.40
Uleåborg-Helsingfors
21.31
7.06 266 19.45-20.15
Gångdagar, tåg och undantag
Helsingfors-Uleåborg
4.6.-12.8. M-S 273 ej 22.6.
Uleåborg-Helsingfors
4.6.-12.8. M-S266
ej 22.6.