|

Åbo-Kolari-Åbo: Biltågens tidtabeller

Biltågen kör mellan Åbo och Kolari endast under jul-/vårsäsongen.