|

Tidtabeller

Fjärr- och närtrafikens tidtabeller kan du lättast kolla i webbshopen via söktjänsten på sidans högra kant.

Fjärrtrafikens tidtabeller

På fjärrtrafikens tidtabellssidor finns tidtabellerna i pdf-format och tidtabellskort för enskilda förbindelsesträckor. Du kan också söka tidtabeller enligt station.
Fjärrtrafikens tidtabeller

Närtrafikens tidtabeller

På närtrafikens tidtabellssidor finns tidtabellerna för huvudstads-regionens närtrafik och av dem framgår också turerna som körs med låggolvståg. Du kan också söka tidtabeller enligt station.
Närtrafikens tidtabeller

RuttkartorFörsenad tågresa

Du kan söka ersättning för resa med fjärrtåg när tåget är minst en timme försenat eller sannolikt blir försenat med minst en timme.
Ersättningar och återbetalningar »